-  Thanh toán bằng tiền mặt:
-  Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

 * Tài khoản cá nhân:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

  • Số tài khoản: 19031438937998
  • Chủ tài khoản: BUI TIEN UY
  • Chi nhánh: CẦU GIẤY