Tuý Trà Cao Cấp

Được hái chọn lọc 1 búp và 1 đến 2 lá.

Vò chè trong 2 giờ

- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 100gram

79.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 500gram

395.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 200gram

158.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp

790.000₫