Tuý Trà Cao Cấp

Được hái chọn lọc 1 búp và 1 đến 2 lá.

Vò chè trong 2 giờ

- 20%

Trà Nõn Cao Cấp

790.000₫