Tuý Trà Hảo Hạng

Được hái chọn lọc 1 búp 1 lá.

Vò chè trong 3 giờ.

- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 100gram

119.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 500gram

595.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 200gram

238.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng

1.190.000₫