Tuý Trà Thượng Hạng

Được hái chọn lọc 1 búp và từ 0 đến 1 lá.

Vò chè trong 3 giờ.

- 17%

Trà Đinh Nõn Thượng Hạng

2.490.000₫