Tất cả sản phẩm

- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 200gram

238.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 500gram

395.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 200gram

158.000₫   
- 17%
- 17%
- 26%

Trà Búp Tân Cương 500gram

145.000₫   
- 26%

Trà Búp Tân Cương 200gram

58.000₫