Trà Nõn Tôm Tân Cương Thái Nguyên

- 20%

Trà Nõn Cao Cấp

790.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng

1.190.000₫