Trà Nõn Tôm Tân Cương Thái Nguyên

- 20%

Trà Nõn Cao Cấp

790.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 100gram

79.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 200gram

158.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp 500gram

395.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng

1.190.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 100gram

119.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 200gram

238.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng 500gram

595.000₫