Giá Chè Thái Nguyên Tại Xưởng

- 20%

Trà Búp Vừa

199.000₫   
- 20%

Trà Búp Cao Cấp

390.000₫   
- 17%

Trà Đinh Nõn Thượng Hạng

2.490.000₫   
- 25%

Trà Nõn Tôm Hảo Hạng

1.190.000₫   
- 20%

Trà Nõn Cao Cấp

790.000₫   
- 17%

Trà Móc Câu Ngon Tân Cương

490.000₫   
- 26%

Trà Búp

290.000₫