ANH NGUYỄN HỮU HIẾU
Đông Hà, Quảng Trị

author

<i> Địa chỉ tôi ở miền trung quảng trị đạt hàng sau 3 ngày đã nhận được 1kg /490k miễn cướcvc trà ngon chất lượng tốt uy tín ok cảm ơn.

Nhận được hàng rồi cảm ơn trà ngon tuyệt </i>

Viết bình luận của bạn: