ANH NGUYỄN THÀNH
Thành Phố Hồ Chí Minh

author

Rất ngon, rất tuyệt, chất lượng tốt mà giá cả hợp lý. Cảm ơn túy trà

 

Viết bình luận của bạn: