ANH THANH NGUYỄN
Đông Anh, Hà Nội

author

Trà rất ngon, uống đậm vị ngọt hậu. Tôi luôn tin tưởng khi mua tại Túy Trà

Viết bình luận của bạn: